E-BOOKY                                                                                                                                     INFORMACE * RADY * INSPIRACE * PŘÍBĚHY  

 • 40 stran nabušených informacemi, fakty, myšlenkami a argumenty expertů
 • 35 odkazů na další zdroje informací
 • 4 videa s příklady a odborným výkladem
 • 10 tipů na 10 TOP on-line koučů marketingu (jména, specializace, kontakty)

E-book MARKETING PRO KAŽDÉHO považuji za velmi odborný a přínosný. Je praktický i příkladový. Líbí se mi jeho prognózy a dost se s nimi ztotožňuji.

Tomáš Lukavec

Marketing studuji v Německu a praxi vykonávám i u nás, takže mám kromě teoretických vědomostí už i zkušenosti s marketingovou aktivitou německých a českých firem. E-book mě příjemně překvapil. Vítám ho jako skvělý nástroj na doplnění a především aktualizaci znalostí. Navíc je čtivý, přehledný a má uživatelsky jednoduché členění. Z pohledu studenta jsou pro mne nejcennější stručné a výstižné odpovědi na základní marketingové otázky a také velké množství odkazů na odborné stránky a weby odborníků. Super, díky za něj!

Tomáš Fišer

Myslíte si, že marketing je jen pro obchodníky a marketéry? Kdepak!

        Tento e-book vás přesvědčí, že je skutečně pro všechny. Že je a proč v zájmu každého se zajímat o nejmodernější formy a prostředky marketingu. Vysvětlí, proč je marketingová gramotnost tak důležitá a k čemu ji můžeme použít i v tom nejběžnějším životě.

Pochybujete?

     Tak vězte, že úplně každá osobní i pracovní schůzka, na které nám hodně záleží, je pro nás, i když si to většinou ani neuvědomujeme, „marketingová příležitost“ – kterou buď využijeme dobře, špatně, nebo vůbec. Každé takové setkání je totiž vlastně ta pravá chvíle pro osobní marketing. Každé důležité setkání je ta pravá chvíle pro to, začít si budovat, či posilovat „vlastní značku“. A platí to nejen pro přijímací pohovory do zaměstnání nebo na školu, týká se to naprosto všech situací, při kterých o něco usilujeme, včetně normálního rande. I na něm přece chceme svůj protějšek oslnit svou osobností! Udělat co nejlepší dojem. Vždyť to rande, schůzka či setkání, je pro nás šance zaujmout, odlišit se od ostatních, získat zájem… který nám pak přinese, či zprostředkuje něco, co chceme, oč usilujeme.

    Jasně, můžete teď říct, že někdo prostě má „kouzlo osobnosti“ a někdo ho nemá, tak jakýpak marketing! Ale nejspíš víte, že to kouzlo osobnosti samo o sobě většinou nestačí. Je však, pravda, skvělým bonusem navíc, který neomylně zafunguje tehdy, kdy je potřeba převálcovat konkurenci. Nicméně to, co ve skutečnosti každého z nás v té důležité chvíli ve finále „prodá,“ je především naše umění sebeprezentace. A právě ta dobrá sebeprezentace je vlastně marketing…

    Dobré povědomí o marketingu, neboli marketingová gramotnost, je hlavní předpoklad k tomu, aby nám to tzv. začalo „marketingově myslet“ a my se pak uměli dobře prezentovat při jakékoli pro nás důležité příležitosti.

    Marketingová gramotnost je ale pro každého důležitá ještě i jinak. Všichni jsme přece zároveň i spotřebitelé. Nakupujeme zboží i služby. Pokud o marketingu pranic nevíme, staneme se lehko jeho kořistí. Poznáme-li jeho filozofii a hlavně prostředky, které používá, hned tak na jeho fígle nenaletíme….

 

 

MARKETING PRO KAŽDÉHO

    E-book obsahuje vše nejdůležitější o nejmodernějším marketingu. Učí „marketingově myslet,“ vysvětlí, proč je marketingová gramotnost důležitá, k čemu ji můžete použít.

E-book MARKETING PRO KAŽDÉHO je unikát: soustředil a přehledně seřadil o moderním marketingu velké množství nejdůležitějších aktuálních informací tak, aby byly zajímavé a užitečné jak pro odborníky, tak pro laiky. 

E-book je určen nejen začínajícím podnikatelům či budoucím marketérům, ale i nejširší veřejnosti.

                      Vše se dozvíte v našem e-booku...

V e-booku MARKETING PRO KAŽDÉHO je toho k přečtení i k vidění opravdu hodně. Je zpracovaný perfektně a moc se mi líbí, že téma je připraveno i pro laickou veřejnost. Rady pro nás spotřebitele, jak se nenechat zmanipulovat, jsou fakt super, stejně jako osobní marketing - o tom, jak nabízíme sami sebe a o posilování "vlastní značky". Materiál by měl číst skutečně každý, aby získal co nejvíc marketingové gramotnosti. A studenti marketingu určitě také, i pro ty je v textu spousta informací a podnětů.

Hanka Bartáková

Ukázka z e-booku Marketing pro každého

Předmluva

Smysl e-booku MARKETING PRO KAŽDÉHO je u nejširší veřejnosti vzbudit o moderní marketing zájem a vybavit ji základním přehledem o jeho hlavních současných trendech, možnostech a nové filozofii.

 • Budoucím marketérům a začínajícím podnikatelům e-book ukáže marketing, resp. především jeho internetovou formu, ve zjednodušené zkratce – tedy uceleně, stručně a hlavně aktuálně, aby nad ním získali zdravý nadhled a lépe si uměli uvědomit co, jak a proč je v dnešním marketingu skutečně důležité.
 • Laikům a spotřebitelům pak ukáže smysl a použitelnost marketingu i v nekomerční sféře, inspiruje je k přemýšlení, jak a co z marketingu použít v jejich běžném životě a na druhé straně také upozorní na některé konkrétní marketingové postupy, které z nich můžou udělat lacinou kořist obchodníků.

E-book MARKETING PRO KAŽDÉHO přináší ucelený pohled na současný moderní marketing v kostce a zároveň i v potřebných širších souvislostech. Fakta, návody a informace z e-booku jsou velmi inspirativní a použitelné nejen pro podnikání a studium marketingu, ale i pro běžný život. Nabyté znalosti a informace z e-booku můžou zároveň každého i ochránit před tím, aby se jako spotřebitel stal pro marketing lacinou kořistí.

 V co nejstručněji formulovaných informacích, vystihujících vždy to nejpodstatnější, se v e-booku každý dozví o moderním marketingu to nejdůležitější.

A tím jsou především:

 • Poslední proměny marketingu a jeho dnešní hlavní filozofie,
 • hlavní aktuální marketingové trendy, s důrazem na marketing internetový,
 • hlavní marketingové strategie, klíčové pro úspěch v internetovém podnikání na současném trhu zboží a služeb,
 • související fakta a informace ze světa marketingu,
 • inspirace a návody z marketingu pro běžný život,
 • nebezpečí marketingové manipulace pro spotřebitele.

OBSAH

   ÚVOD

 

Přemýšleli jste někdy o moderním marketingu?

 

O co všechno v něm jde?....................................................................

6

   1.KAPITOLA

 

Co všechno je vlastně ten marketing?……….....……………………………

8

Marketing  je (skoro) všechno..............................................................

9

Marketingová gramotnost? Určitě, aspoň základní!..................................

11

Co je tedy o marketingu dobré vědět?..................................................

12

Hlavní marketingový trend: kreativní mix na míru...................................

12

Nová filozofie marketingu: dej a bude ti dáno........................................

13

One to one komunikace......................................................................

13

Nepodceňovat zákazníka, vyzná se!.....................................................

14

Mobilno a sociálno na špici..................................................................

15

A budoucnost marketingu? Asi MatriX....................................................

16

   2.KAPITOLA

 

7 nejvýraznějších globálních trendů online marketingu.............................

17

On-line marketingové trendy pro rok 2015..............................................

19

Hlavní strategie internetového marketingu.............................................

20

(Ne)Užitečné specialitky - příklady........................................................

22

Důležité související informace..............................................................

23

Které sociální sítě u nás běžně marketing využívá?.................................

28

Výroky - názory odborníků….................................................................

32

   3.KAPITOLA

 

10 koučů a expertů, od kterých má cenu se marketing učit…....................

35

Další užitečné zdroje informací o marketingu…......................................

39

    ZÁVĚR

 

Poslední video a díky…......................................................................

40

V našem e-booku najdete i názory a výroky předních odborníků, například:

… na téma direct marketing a digitál

Tomáš Hájek, výkonný ředitel Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu (ADMEZ), 2015: „Se vstupem internetu se direct marketing změnil. Dělají se mnohem více digitální kampaně, které vycházejí řádově levněji… V 90. letech měly direct marketingové kampaně odezvu i 10 %, ale to už dávno neplatí. Neznamená to, že třeba e-mail má odezvu lepší, ale každopádně nestojí takové peníze. Z digitálu se navíc stává čím dál větší masovka a papírové kampaně zůstávají specialitkou jen pro úzce vymezenou skupinu…“

… na téma mobilní marketing

Andreas Wegner ze společnosti Iconmobile: „Mobil nabízí spotřebitelům jinou úroveň interakce se značkou či produktem. S mobilem v ruce již nejde jen o prodávání produktu, ale o zcela jiný způsob myšlení. Díky mobilu Nike už nenabízí jen běžecké boty, ale celý běžecký zážitek...

V našem e-booku najdete i mnoho dalších informací, například:

… na téma cílové skupiny

    K nejzajímavějším cílovým skupinám pro marketing patří tzv. generace Y, jak marketéři označují osoby narozené v letech 1977-1995. V USA čítá na 80 milionů lidí, v České republice pak zhruba 2,8 milionů. Generaci Y tvoří lidé mladí, sebevědomí, velmi nároční a kritičtí, kteří bez mobilního telefonu neudělají jediný krok. Milují...

    Potřeby sdílení i touhy po výhodách nejmladší generace využil například Marc Jacobs tak, že v roce 2014 těsně před únorovým „Newyorským týdnem módy“ otevřel v New Yorku na jeden víkend obchod „Daisy Marc Jacobs Tweet Shop“, ve kterém rozdával vzorky i další zboží výměnou za tweety s hashtagem (MJ Daisy Chain) nebo za selfies s výrobky MJ umístěné na Instagram nebo Facebook. Odměnou za nejlepší fotku dne byla kabelka. Přes sociální sítě zasáhla jeho kampaň údajně 40 miliónů lidí.


E-book o marketingu se mi celý moc líbí, je dobře napsaný. Jsem sice státní zaměstnanec, sama nepodnikám, ale pravda je, že takovou marketingovou gramotnost by měl mít každý. Jako všichni chodím nakupovat, proto mě zaujalo snad nejvíc video s výkladem o tom, jaké fígle marketing na nás, spotřebitele používá, abychom si koupili přesně to určité zboží…

Jiřina Zavadilová

Myslím, že e-book je úžasná příručka jak pro toho, kdo se chce marketingem zabývat, tak pro všechny, které marketing zajímá. Je srozumitelně napsaná i pro laiky. Ušetří každému dlouhé hledání aktuálních informací. V příručce jsou přehledně vysvětleny účel, smysl i praktické využití marketingu. Moji pozornost upoutaly mj. také nové technologie - a to až tak, že mě skoro vyděsily. Například pomůcka iBeacons - co když nechci být v určitém obchodě oslovována nabídkami? Asi v takovém případě budu muset nechávat svůj mobil raději doma…

Magda Růžičková
az-e-booky
odrostenci50plus
digitalalbum