E-BOOKY                                                                                                                                     INFORMACE * RADY * INSPIRACE * PŘÍBĚHY  

Zásady se zpracováním osobních údajů

platí pro web stránky: www.az-e-booky.cz, www.odrostenci50plus.cz, www.digitalalbum.cz

V souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů), máme povinnost vás informovat o tom, jak s osobními údaji nakládá naše společnost. Vždyť pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek, informací nebo návštěvníkem webu, své osobní údaje nám svěřujete. My pak zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Chceme vás ujistit, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme v tomto směru veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména pak zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost - Táňa Tučková se sídlem Českobrodská 574 Praha 9, IČ 87439484, email tatu2@seznam.cz, zapsaná v živnostenském rejstříku 22.11.2010.

Osobní údaje, které shromažďujeme

Při činnosti, která je obsahem našeho podnikání na www.az-e-booky.cz, www.odrostenci50plus.cz, www.digitalalbum.cz, shromažďujeme vaše osobní údaje, které souvisejí s objednávkami produktů či služeb, registrací k odběru mailových informací, případně newsletterů.

Způsoby poskytování osobních údajů

Osobní údaje poskytujete naší společnosti následujícími způsoby:

  1. Objednávkami produktů přes internetový portál www.palmknihy.cz
  2. Objednávkami informací, služeb a produktů přes webové stránky www.az-e-booky.cz, www.odrostenci50plus.cz, www.digitalalbum.cz

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely uzavření smlouvy, správu smlouvy nebo jednání o smlouvě. Osobní údaje zpracováváme také na základě oprávněného zájmu.

Obchodní sdělení

Z obchodních sdělení zaslaných Táňou Tučkovou je pokaždé zřejmé, že je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu společnosti, a to jen do doby než vysloví nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je vždy, jako jejich samozřejmá součást, zřetelně uvedená možnost odmítnutí dalšího zasílání těchto sdělení.

Poskytování osobních údajů třetím osobám

Naše společnost (Táňa Tučková) může poskytnout vaše osobní údaje třetím osobám pouze s vaším souhlasem. Bez vašeho souhlasu je poskytuje společnost pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, nebo pokud je to nezbytné pro plnění závazků z uzavřených smluv, objednávek, či rezervací.

Vaše práva

Výše zmíněné nařízení vám přiznává následující práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.  Všechna tato práva lze realizovat prostřednictvím kontaktu uvedeného níže.

  1. Právo na přístup k osobním údajům
  2. Právo na opravu či doplnění osobních údajů
  3. Právo na výmaz osobních údajů
  4. Právo na omezení zpracování
  5. Právo na přenositelnost osobních údajů
  1. Právo vznést námitku - máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají k Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz/. Naše společnost uvítá, pokud v takovém případě budete nejdříve kontaktovat nás (na mail tatu2@seznam.cz), abychom mohli ihned vyhovět vašemu oprávněnému požadavku.

Kontaktní údaje

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně tohoto oznámení nebo způsobu, jakým naše společnost (Táňa Tučková) zpracovává vaše osobní údaje, kontaktujte nás e-mailem na tatu2@seznam.cz

Zabezpečení osobních údajů

K zabezpečení osobních údajů využíváme odpovídající bezpečnostní postupy, technologie a procedury. Využíváme moderní technická i fyzická omezení pro přístup k osobním údajům, takže k nim nemůžou nepovolané osoby. S osobními údaji u nás pracují pouze proškolení a zodpovědní pracovníci.

S účinností od 25. května 2018.